Informuję, że od dnia 1 października 2019 r. będzie możliwość wydzierżawienia niezabudowanego gruntu położonego w Nowym Targu zlokalizowanego w Strefie Aktywności Gospodarczej oznaczonego jako działki ewid. nr 15819/1, 15820, 15830 i 15833 oraz części działek ewid. nr 15823, 15825, 15826, 15828, 15829, 15831, 15834, 15835, 15836, 15837, 15838, 15839, 15840, 15841, 15842, 15843, 15846, 15847, 15848, 15849, 15818/1, 15821, 15822, 15824/1 o łącznej powierzchni 2 ha 71 a 60 mkw.

Dnia 8 lutego 2018 r. podpisano umowę na dzierżawę ostatniego wolnego terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej.
P. Wojciech Ślusarski i P. Tomasz Kalata reprezentujący firmę „Instytut Szkolenia Ślusarski, Kalata Spółka jawna” na terenie o pow. ok. 1,5 ha planują prowadzić działalność produkcyjną związaną z zabudowami samochodowymi.

Dnia 30 sierpnia 2017 r. podpisano kolejne 2 umowy na dzierżawę terenów w nowotarskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Dzierżawcami zostali nowotarscy inwestorzy: ,,Firma Rusnak” oraz ,,Garbarnia Rusnak Sp. z o. o.”, które specjalizują się w produkcji skór naturalnych i sztucznych, galanterii oraz obuwia skórzanego.

Dnia 1 sierpnia 2017 r., Burmistrz Miasta Nowy Targ Grzegorz Watycha zawarł kolejną umowę na dzierżawę terenów o pow. ok. 0,43 ha w Strefie Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu. Jest to już dziewiąta umowa dzierżawy podpisana w SAG.

Podpisanie umowy

Dnia 29 maja 2017 r. P. Paweł Zaryczyn reprezentujący firmę „Centrum Logistyki” sp. z o.o. podpisał umowę na dzierżawę działek o pow. ok. 0,4 ha w nowotarskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Inwestor planuje zakończyć budowę w grudniu 2017 r. i początkiem 2018 r. rozpocząć swą działalność.