20200618 dji 0749

Od dnia 31 października 2019 r. Strefa Aktywności Gospodarczej ma 2 nowych dzierżawców.Od dnia 31 października 2019 r. Strefa Aktywności Gospodarczej ma 2 nowych dzierżawców. Nowi inwestorzy mają do dyspozycji teren o pow. ok. 2,7 ha, z którego zrezygnowali dotychczasowi dzierżawcy. 

Informuję, że od dnia 1 października 2019 r. będzie możliwość wydzierżawienia niezabudowanego gruntu położonego w Nowym Targu zlokalizowanego w Strefie Aktywności Gospodarczej oznaczonego jako działki ewid. nr 15819/1, 15820, 15830 i 15833 oraz części działek ewid. nr 15823, 15825, 15826, 15828, 15829, 15831, 15834, 15835, 15836, 15837, 15838, 15839, 15840, 15841, 15842, 15843, 15846, 15847, 15848, 15849, 15818/1, 15821, 15822, 15824/1 o łącznej powierzchni 2 ha 71 a 60 mkw.

Dnia 8 lutego 2018 r. podpisano umowę na dzierżawę ostatniego wolnego terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej.
P. Wojciech Ślusarski i P. Tomasz Kalata reprezentujący firmę „Instytut Szkolenia Ślusarski, Kalata Spółka jawna” na terenie o pow. ok. 1,5 ha planują prowadzić działalność produkcyjną związaną z zabudowami samochodowymi.

Dnia 30 sierpnia 2017 r. podpisano kolejne 2 umowy na dzierżawę terenów w nowotarskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Dzierżawcami zostali nowotarscy inwestorzy: ,,Firma Rusnak” oraz ,,Garbarnia Rusnak Sp. z o. o.”, które specjalizują się w produkcji skór naturalnych i sztucznych, galanterii oraz obuwia skórzanego.