Dnia 8 lutego 2018 r. podpisano umowę na dzierżawę ostatniego wolnego terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej.
P. Wojciech Ślusarski i P. Tomasz Kalata reprezentujący firmę „Instytut Szkolenia Ślusarski, Kalata Spółka jawna” na terenie o pow. ok. 1,5 ha planują prowadzić działalność produkcyjną związaną z zabudowami samochodowymi.

Dnia 30 sierpnia 2017 r. podpisano kolejne 2 umowy na dzierżawę terenów w nowotarskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Dzierżawcami zostali nowotarscy inwestorzy: ,,Firma Rusnak” oraz ,,Garbarnia Rusnak Sp. z o. o.”, które specjalizują się w produkcji skór naturalnych i sztucznych, galanterii oraz obuwia skórzanego.

Dnia 1 sierpnia 2017 r., Burmistrz Miasta Nowy Targ Grzegorz Watycha zawarł kolejną umowę na dzierżawę terenów o pow. ok. 0,43 ha w Strefie Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu. Jest to już dziewiąta umowa dzierżawy podpisana w SAG.

Podpisanie umowy

Dnia 29 maja 2017 r. P. Paweł Zaryczyn reprezentujący firmę „Centrum Logistyki” sp. z o.o. podpisał umowę na dzierżawę działek o pow. ok. 0,4 ha w nowotarskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Inwestor planuje zakończyć budowę w grudniu 2017 r. i początkiem 2018 r. rozpocząć swą działalność.

31 stycznia 2017 r. Burmistrz Miasta Nowy Targ mgr Grzegorz Watycha podpisał kolejną umowę na dzierżawę terenów w nowotarskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.