Dnia 8 lutego 2018 r. podpisano umowę na dzierżawę ostatniego wolnego terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej.
P. Wojciech Ślusarski i P. Tomasz Kalata reprezentujący firmę „Instytut Szkolenia Ślusarski, Kalata Spółka jawna” na terenie o pow. ok. 1,5 ha planują prowadzić działalność produkcyjną związaną z zabudowami samochodowymi.

Ważne jest, że w okresie trwałości projektu dzierżawcy nie mogą wykorzystywać terenu SAG na cele inne niż produkcyjno-magazynowe (np. związane ze szkoleniem kierowców, utworzenie placu do nauki jazdy).