Informuję, że od dnia 1 lutego 2020 r. będzie możliwość wydzierżawienia niezabudowanego gruntu położonego w Nowym Targu zlokalizowanego w Strefie Aktywności Gospodarczej oznaczonego jako części działek ewid. nr nr 15818/1, 15819/1, 15821, 15822 15823, 15824/1, 15825, 15826 i 15828 oraz działka ewid. nr 15820, o łącznej powierzchni 1 ha 32 a 81 mkw.

 

Zainteresowane podmioty mogą składać oferty w sprawie dzierżawy ww. terenu do dnia 23 stycznia 2020 r. Złożone oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

  1. rodzaj działalności – preferowany profil to produkcja, dopuszcza się również usługi, obowiązuje zakaz handlu,

  2. wysokość planowanych nakładów,

  3. planowana liczba nowych miejsc pracy,

  4. czasokres dzierżawy – min. 10 lat,

  5. orientacyjny termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

Informuję również, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 571) powyższy teren znajduje się w obrębie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Proponowane stawki czynszu dzierżawy w załączeniu.

 

Stawki dzierżawy dla miejskich terenów w obrębie SAG 

  • umowa dzierżawy na min. 10 lat;
  • w pierwszym roku dzierżawy – 0,20 zł/m2/miesiąc – zakładamy, że w tym czasie Inwestor będzie miał czas na uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację inwestycji;
  • od drugiego do piątego roku dzierżawy – 0,35 zł/m2/miesiąc;
  • po piątym roku dzierżawy – do dziesiątego stawka wzrasta o 20% rocznie;
  • powyższe stawki są kwotami netto i podlegają waloryzacji od drugiego do piątego roku dzierżawy. W latach kolejnych z uwagi na 20% wzrost stawki dzierżawy nie przewiduje się waloryzacji.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

 

Do pobrania formularz oferty jako plik MS Word 2007 - 2016 (docx), Adobe Reader (pdf) i Libre Office (odt)