Uchwała Nr XLVII/426/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 2014 r. w sprawie: 
zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.